Dzisiaj jest
wtorek, 28 stycznia 2020r.
Pomocnik interesanta
Kontakt

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Komunikacji

ul. Bielska 59
09-400 Płock

Informacja telefoniczna:
+48 (24) 267-68-22

Telefoniczna rejestracjia wizyt
+48 (24) 267-68-22

e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

Informacja

Od 01.01.2020 roku - kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie.
Informujemy, że w związku ze zmianą w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 1990 ze zm.) właściciel pojazdu:

- niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni o dnia jego sprowadzenia,
- zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu (art. 78 ust. 2 pkt 1 – ustawy) w terminie nieprzekraczającym 30 dni,

podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
Kary powyższe będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej.

Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życia ustawy, tj. przed 31 grudnia 2019 r.
Kary będą nakładane w przypadku:
- sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia,
- nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dnia od daty nabycia lub zbycia.

Poradnik interesanta

W poradniku znajduje się większość niezbędnych informacji jak załatwić sprawę w referacie rejestracji pojazdów. Do wybranych zagadnień załączone są niezbędne wnioski do pobrania.

Rezerwacja wizyt

W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez nasz urząd, a w szczególności skrócenia czasu oczekiwania w kolejce przed wizytą w referacie rejestracji pojazdów, zalecane jest uprzednie zarejestrowanie planowanej wizyty za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji.

Aby dokonać zapisu na konkretny termin – system wymaga zarejestrowania jako użytkownik. W tym celu niezbędne jest posiadanie skrzynki mailowej.

Sprawdzenie statusu dokumentów

Po lewej stronie strony znajduje się formularz do sprawdzania statusu dokumentu. Za jego pomocą można się dowiedzieć czy dowód rejestracyjny jest już wydrukowany i znajduje się w urzędzie.

Po wpisaniu niezbędnych danych i kliknięciu przycisku „sprawdź” – zostaną przekazane do systemu info-car.pl celem zweryfikowania czy dokument jest gotowy do odbioru.